Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Stará řeka

Stará řeka byla v r. 1956 vyhlášena národní přírodní rezervací. Na rozloze 745 ha tak chrání původní tok Lužnice dlouhý asi 9,5 km od Rozvodí po rybník Rožmberk s přilehlým lužním lesem. Stará řeka si uchovala přirozený charakter s mnoha meandry, slepými rameny, tůněmi. Součástí rezervace jsou i dva chovné rybníky s cenným porostem ostřic, rákosu a orobince. Ve slepých ramenech roste mj. žebratka bahenní, zblochan vzplývavý, stulík žlutý, leknín bělostný, na březích pak kosatec žlutý, šípatka vodní, skřípina kořenující aj. U pramenišť roste známá dřípatka horská. Z fauny jmenujme především chráněnou vydru říční, hnízdí zde mj. čáp černý, orel mořský, sluka lesní, jestřáb lesní, kulíšek nejmenší, ledňáček říční, datel černý, z vodních ptáků potápka malá, husa velká, bekasína otavní, chřástal vodní, chřástal kropenatý a jiné druhy. Rezervace je přístupná po veřejných cestách.

Zdroj: Soukup a David

Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Stará řeka, id: 5444 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 23.06.2005
Autor: Marie Košinová