Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Trhové Sviny

Jihočeské město Trhové Sviny ležící při Svinenském potoce vzniklo kolem r. 1260 jako podhradí hradu Sviny a patřilo Ojířovi ze Svin z rodu Vítkovců. Poté vystřídalo několik majitelů, a od roku 1359 se stalo majetkem Rožmberků.

Za husitských válek byly Sviny dobyty a obsazeny Janem Žižkou. Po navrácení do majetku Rožmberků zdejší hrad již nebyl obnoven. Náhradou za starší privilegia ztracená za husitských válek v roce 1437 Oldřich ll. z Rožmberka potvrdil právo odúmrti. V roce 1481 udělil král Vladislav Jagellonský Svinům právo pořádat dvakrát ročně trhy, a proto se začaly nazývat Trhové Sviny. Známé byly hlavně trhy na dobytek a konaly se zde až do 40. let minulého století.

V roce 1482 bylo městu uděleno právo mílové a varečné a další prosperitu zajistila městu v 17. a 18. stol. řemesla, především knoflíkářství. Rozkvětu cechovních organizací a obchodu napomohla i orientace města na Horní a Dolní rakousy, naopak vývoj brzdily ničivé požáry, které několikrát město zpustošily. Nevýhodou byla i absence železnice.

Město si uchovalo dodnes starobylý ráz. Jeho jádrem je svažité obdélníkové náměstí tvořené řadou měšťanských domů s neorenesančními fasádami. Dominantou jižní strany Žižkova náměstí je historická budova radnice, která je uprostřed řady barokních a klasicistních domů spojených podloubím. Původně renesanční radnice z pol. 16. stol. byla zcela přestavěna v r. 1845. Radniční štít zdobí sochy králů Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského. Znak ve štítu je lemován původní kamennou obrubou z 16. stol.

Ve středu náměstí stojí krásná šestiboká kamenná kašna z roku 1864 a nelze přehlédnout ani barokní sloup se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory z roku 1722. Významnou památkou jihočeské pozdní gotiky je uprostřed náměstí stojící trojlodní kostel Nanebevzetí P. Marie z konce 13. století.

V Trhových Svinech se narodil druhorepublikový a později protektorátní prezident JUDr. Emil Hácha (1872 – 1945), kterého připomíná pamětní deska na zdejší škole. Druhá pamětní deska na náměstí připomíná hudebního skladatele a kapelníka Karla Valdaufa (1913 – 1982), na jehož počest se zde každoročně koná festival dechových hudeb.

Na návrší jižně od města stojí poutní barokní kostel Nejsvětější Trojice, velkou zajímavostí je i nedaleká funkční technická památka Buškův hamr.

Město Trhové Sviny má celkem 14 místních částí; kromě Trhové Sviny, Rejta, Sv.Trojice jsou to části: Břez, Bukvice, Čeřejov, Hrádek, Jedovary, Něchov, Nežetice, Otěvěk, Pěčín, Rankov, Todně, Třebíčko a Veselka.

Na okraj: podle tohoto města se jmenuje jedna z třeboňských městských bran.


Vznik: 1260
Rozloha: 1500 ha
Počet obyvatel: 4944
Pošta: 374 01
Webové stránky: www.tsviny.cz

Galerie
rozbalit galerii
Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Trhové Sviny, id: 5398 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 1.12.2015
Autor: Marie Košinová