Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Václav Březan

Václav Březan
(1568 –1618?)

Václav Březan se narodil v rodině mlynáře v Březnu na Lounsku. Po studiích na universitách v Heidelbergu a Štrasburku vstoupil v roce 1594 do služeb Petra Voka z Rožmberka jako písař v soudní kanceláři. Měl bystrý úsudek a kromě češtiny hovořil i latinsky, německy, francouzsky a řecky.

V roce 1596 byl pověřen správou rožmberského archivu a rozsáhlé rožmberské knihovny. Měl na starosti přestěhování rožmberské rezidence z Českého Krumlova do Třeboně, uspořádání a katalogizaci archivu a knihovny.

Od roku 1602 se věnoval sepisování „Historie Rožmberské", ve které zachytil dějiny rodu od počátků až po poslední Rožmberky – Viléma a Petra Voka. Kniha přibližuje detailně činnost posledních Rožmberků a události na jejich panství, v Českém království i v okolních zemích. Celkem vytvořil pět svazků, ze kterých se zachovaly pouze poslední dva. Je to jistě škoda, protože Václav Březan při sepisování čerpal i z dokumentů a kronik, které se do dnešních dnů nedochovaly.

Po smrti Petra Voka roku 1611 Březan ještě několik let spravoval knihovnu zděděnou Švamberky.

Václavu Březanovi, knihovníkovi, archiváři a kronikáři vděčíme za první systematické uspořádání rožmberského archívu a knihovny, která se stala základem dnešního Státního oblastního archivu v Třeboni.

Po Václavu Březanovi je v Třeboni pojmenovaná ulice (Březanova ulice)v historickém centru spojující Husovu ulici s Masarykovým náměstím.

Galerie
rozbalit galerii
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Václav Březan , id: 5314 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 1.06.2015
Autor: Marie Košinová