Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Borovany – Domanín – Třeboň – Šalmanovice – Jiříkovo údolí – Borovany

Lehké cyklotrasy v okolí Borovan (delší).

Z Borovan po cyklotrase č. 1097 do Domanína, po č. 1096 do Třeboně, po silnici č. 154 přes Šalmanovice do Jiříkova Údolí, u Jakulského rybníka odbočit vpravo na žlutou turist. značku, po 1 km napojení na cyklotrasu č. 1050 zpět do Borovan – celkem 60 km, asfalt.

Zajímavá místa: 
Vrcov: osada s kaplí sv Anny z poč. 19. stol.
Petrovice: osada, lidové zemědělské usedlosti
Mladošovice: obec, pozoruhodný monumentální gotický farní kostel sv. Bartoloměje z 1.pol. 14. stol. (loď a presbytář se strmými štíty) s pozdně gotickou věží z r. 1499. Klenba barokní. Neobvyklý barokní kůr a schodiště. Patrová barokní předsíň z r. 1785 se znakem třeboňského kláštera.
Domanín: pozoruhodná kaple z r. 1925.
Třeboň: významné lázeňské město, městská památková rezervace, sídlo správy CHKO Třeboňsko. Jedinečný soubor městských domů a monumentálních staveb spolu s opevněním. Dále potom Třeboňský zámek, Schwarzenberská hrobka a klášter.
Branná: ves připomínaná r. 1366. Selské statky se štukovou výzdobou omítek z pol. 19. stol. Kaple z r. 1852.
Hrachoviště: kaple sv. Kateřiny a Barbory z r. 1884. Lidová architektura.
Lipnice: barokní kaplička sv. Anny z 1. pol. 19. stol.
Šalmanovice: kaple sv. Jana Nepomuckého z 19. stol.
Jiříkovo Údolí: z malé osady zbyla jen kaple, dnes ubytovna ochránců přírody. Sklářská huť v provozu v l. 1774–1910, palivem byla rašelina těžená na Červeném Blatě. R. 1816 zde bylo hrabětem Buquoyem (1781–1851) vyrobeno první hyalitové sklo.                                                                           
Červené Blato: národní přírodní rezervace, centrální část rozsáhlého rašeliniště s mocností vrstvy až 7 m, porosty borovice blatky, typickým rostlinstvem i živočišstvem. Po ukončení těžby v r. 1910 rašeliniš­tě regenerova­lo. Pro pěší přístupné po naučné stezce 3 km z povalových chodníčků se šesti zastaveními. Kola nutno nechat na okraji rezervace.
Petříkov: obec. Lidové zemědělské usedlosti.
Jílovice: obec s původně raně gotickým kostelem sv. Jakuba z přelomu 13. a 14. stol. (již. portál), přestavby v 15., 17., 18. i 19. stol. Věž z roku 1695.
Hluboká u Borovan: kaple sv. Jana Křtitele z 2. pol. 19. stol lidové zemědělské usedlosti.

Zdroj: http://www.borovany-cb.cz/

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Borovany – Domanín – Třeboň – Šalmanovice – Jiříkovo údolí – Borovany, id: 5680 , rubrika: Cykloturistika a turistika
Kategorie: , zveřejněn: 15.04.2006