Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Červené blato

Rašeliniště Červené blato na Třeboňsku na jihu Čech patří k nejzajímavějším přírodním rezervacím v České republice. Vrstva rašeliny v něm dosahuje na některých místech hloubky až osmi metrů. Jedná se v podstatě o močál, nacházející se na okraji Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, mezi městečky Trhové Sviny a Suchdol nad Lužnicí.

Rašeliniště je velmi cenné, neboť je dosud málo narušené a zachovalo si tvářnost tundry a druhovou skladbu rostlinstava z raně poledového období.

Červené blato patří do skupiny třeboňských rašelinišť, která vznikla v místech terénních depresí. Na začátku jejich vývoje byla před 10 000 až 12 000 lety, tedy koncem poslední doby ledové, slatinná společenstva. Název Červené blato je zřejmě podle hnědooranžově zabarvené vody, která z rašeliniště vytéká. Touto vodou je proto zbarven blízký rybník Nový Lipnický Podřezaný.

Chráněná přírodní rezervace - od roku 1953

Na dnešním území rezervace se od roku 1774 těžila rašelina pro blízkou sklářskou huť. Těžba byla ukončena ve 20. století. Od r. 1953 je území chráněno jako přírodní rezervace, dnes jako národní přírodní rezervace, a má výměru 331,4 ha. Předmětem ochrany je lesní rašeliniště s rozlehlými porosty blatkového boru. Plochy, kde se těžila rešelina, se velmi dobře regenerují a vznikla tu tak pestrá mozaika rašelinných biotopů, od bezlesí až po prales s významnou flórou a faunou.

V místech nenarušených těžbou se daří vzácné borovici blatce, staré až 200 let; vtroušena je bříza pýřitá a bělokorá, krušina olšová, bohatý je porost rojovníku bahenního. Po obvodové části rostou rašelinné bory. Hojný je suchopýr pochvatý, vzácnější masožravá rosnatka okrouhlolistá. V blatkovém boru žijí především bezobratlí. Podrob­ně byla zkoumána fauna motýlů – odborníci tu napočítali takřka 600 druhů.

Přirozenými rostlinnými společenstvy rašeliniště jsou porosty borovice blatky staré až 200 let. Nápadné jsou i keře rojovníku bahenního a brusnicovitých rostlin. Převládá brusnice borůvka, vlochyně bahenní a kyhanka sivolistá. Hojně je zastoupen suchopýr pochvatý a klikva bahenní, vzácněji rosnatka okrouhlolistá. Z mechů jsou tu k vidění rašeliníky rodu Sphagnum a řada dalších lesních chladnomilných mechorostů.

Rozsáhlé lesy jsou útočištěm i řady ptáků, jako je kulíšek nejmenší, čáp černý, jestřáb lesní či jeřábek lesní. Fauna je velmi zajímavá, zejména pro bádání odborníků. Běžného návštěvníka zaujme především hojný výskyt motýlů a můr.

Naučná stezka rezervací

Rezervací prochází stejnojmenná  naučná stezka. Pětikilometrový vycházkový okruh se šesti zastávkami vede bažinou po upravených cestách . Turistická stezka začíná v osadě Jiříkovo Údolí, kam se i vrací.

Velmi oblíbenou částí stezky je asi v půli trasy teráska s výhledem na rašelinné jezírko.

Větší část naučné stezky přes Červené blato má zpevněný povrch, proto postačí pro návštěvu běžná sportovní obuv. Stezka vede převážně po lesních pěšinách a dřevěných povalových chodníčcích. Na zastávkách jsou odpočívadla, nechybí ani přístřešek pro případ nepříznivého počasí. Trasa je přístupná celoročně. 

Galerie
rozbalit galerii
Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 3 komentáře, poslední přidán 01.04. 2019 08:51

Martin Soukup 26.05. 2014 20:38 Odpovědět
Dobrý den, chtěl bych se zeptat ne ekotony, které se nacházejí na Červeném blatě a jejich význam. Děkuji
Tomáš Wagner 31.03. 2019 22:14 Odpovědět
Je škoda že ze všech zpráv o Červeném blatě vymizela ta nejdůležitější část. A tou je, že tam byla sklárna která uměla vyrobit zázrak jménem HYALIT, tj. černé sklo,věc dneska už nevídaná. Vývozní artikl do celého světa. Skláři padli ve válce a recept si vzali s sebou tam nahoru.. I přes všechen dnešní pokrok se doposud nikomu nepodařilo najít recept jak na to?? .. Je to až nepochopitelné v 21.století...Tom.
Třeboňsko.cz 01.04. 2019 08:51 Odpovědět
Dobrý den. Děkujeme za komentář. Máte pravdu; hyalit je unikát. vidět jej můžeme mj. např. na zámku Hluboká n. Vltavou. Informace o hyalitu uvádíme v jiném našem článku: https://www.trebonsko.cz/jirikovo-udoli. Administrátor

Konec výpisu článku Červené blato, id: 5455 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 20.12.2015
Autor: Marie Košinová