Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Borovany – Nové Hrady – Žumberk – Trhové Sviny - Borovany

Lehké cyklotrasy v okolí Borovan (delší).

Z Borovan po cyklotrase č. 1050 do Nových Hradů, dále cyklotrasa č. 1046 do Žumberka, po trase č. 1123 do Trhových Svinů, po silnici č. 157 zpět do Borovan – celkem 65 km, převážně asfalt.

Zajímavá místa:

Hluboká u Borovan: kaple sv. Jana Křtitele z 2. pol. 19. stol.; lidové zemědělské usedlosti.
Jílovice: obec s původně raně gotickým kostelem sv. Jakuba z přelomu 13. a 14. stol., přestavěného v 15., 17., 18. i 19. stol; věž z roku 1695.
Petříkov: obec s řadou lidových zemědělských usedlostí.
Nové Hrady: město se může pochlubit empírovým zámkem, hradem, klášterem servitů a dalšími památkami. Více informací na http://www.pruvodce.com/novehrady/
Údolí: místní část pod městem, brusírna skla doložena r. 1732, rozkvět koncem 18. stol., zrušena r. 1850. Pův. Renesanční pivovar z r. 1592. Pozdně barokní návesní kaple Ukřižování Jana Evangelisty z r. 1799. U mostu socha sv Jana Nepomuckého z r. 1725. Památná Jetzkova lípa u pramene „zázračné“ vody.
Terčino údolí: (též Tereziino) národní přírodní památka, krajinářský významný park založený r. 1756 z podnětu hraběnky Terezie Buquoyové na místě bývalé bažantnice z r. 1667. Značné množství zvolna mizících cizokrajných dřevin, rybníky, empírový lázeňský dům „Lázničky“ z l. 1788–97, vstupní brána z r. 1797, tzv. „Modrý dům“ z r. 1803, po povodni zřícenina, umělý vodopád z r. 1817, napájený náhonem se stavidly, „Švýcarský dům“ z r. 1852 (na místě staršího statku) s vyhlídkou na Nové Hrady. Zachován a r. 1860 upraven byl i hamerský mlýn z 18. stol., dnes penzion. Památné stromy. Vše spojuje pěší okružní naučná stezka 5 km, 14 zastavení. Na okraji parku pův. gotická tvrz Cuknštejn z l. 1488–91, po r. 1620 upravena renesančně (sgrafita na fasádě). Osmiboká věž, čtvercový dvůr s arkádami a pavlačemi. 
Žár: obec s vřetenovou návsí. Zmiňován již r. 1186. Kaple sv Jana Nepomuckého z 1. pol 19. stol. Lidové statky z 19 stol. jihočeského typu, hodnotný např. dvouštítový čp. 19.
Žumberk: osada. Zemanské sídlo doloženo již v pol. 13. stol. pův gotická tvrz byla poč. 17. stol. Renesančně přestavěna a spolu s dvorem, kostelem a částí vsi opevněna hradbou se sedmi válcovými baštami – dochováno 5. V tvrzi expozice lidového malovaného nábytku. Sousední dům čp. 43 patřil básníkovi ve službách posledních Rožmberků Theobaldu Hockovi z Zweibrücku s nápisem THAK a datem 1613 na ostění. Farní původní gotický kostel Stětí sv. Jana Křtitele se síťovou klenbou. Presbytář předhusitský, čtyřlodí, původní gotická fara ze 14. stol., zbarokizována r. 1654. 
Klažary: osada, lidové zemědělské usedlosti, některé zdevastované. V r. 1544 doložena pustá tvrz, zanikla veze stopy. Na rozcestí pěších tras Vyhlídka u Klažar se dotýkáme trasy pěší Naučné stezky humanity.
Čížkrajice: doloženy již r. 1322, tvrz r. 1544. Zbytek tvrze, zpustlé před r. 1650, obsahuje zdivo čp. 31 a 33. Zachované zbytky hradební zdi a brány. Hodnotný portálek v samotě stráně čp. 7, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1723, kovárna čp. 3 a další zemědělské usedlosti.
U sv. Trojice: poblíž starší dřevěné kaple doložené r. 1599, nahrazené zděnou v l. 1651–52, vystavěn v l. 1708–10 barokní poutní kostel Nejsv. Trojice půdorysu šesticípé hvězdy, v rozích kapličky s věžemi. Střední loď sklenutá kopulí završenou bání s lucernou. Kostel obklopen šestibokým ambitem z l. 1712–19 se třemi jednopatrovými věžemi. Vedle nad studánkou trojboká kaple z 1.pol. 19. stol. Mírně radioaktivní voda údajně nezamrzá.
Trhové Sviny: město se může pochlubit kostelem Nanebevzetí P. Marie, barokním sloupem se sochou sv. Jana Nepomuckého a dalšími památkami a zajímavostmi.

Zdroj: www.borovany-cb.cz

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Borovany – Nové Hrady – Žumberk – Trhové Sviny - Borovany, id: 5689 , rubrika: Cykloturistika a turistika
Kategorie: , zveřejněn: 14.04.2006