Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Brány památek dokořán 2016

Na sobotu 23. dubna 2016 je naplánována v Třeboni akce Brány památek dokořán, při niž budou zpřístupněny zajímavé historické objekty.

Brány památek dokořán v roce 2016

Vstup do památek a dalších zajímavých prostor v Třeboni pro návštěvníky zdarma:

Město Třeboň si pro své obyvatele a návštěvníky připravilo na sobotu 23. 4. 2016 opravdu pestrý program. V jednom dni tak lze bezplatně navštívit 3. prohlídkový okruh Státního zámku Třeboň, Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí a augustiniánský klášter nebo vodárenskou věž na Kopečku od architkta Jana Kotěry. Již tradičně připravili také pracovníci odboru kultury a cestovního ruchu bohatý program v objektech ve správě města.

Dům přírody Třeboňska, který se nachází v prostorách třeboňského zámku, nabízí prohlídku expozice „Krajina a lidé“, kde si také mmj. můžete vyzkoušet rožmberský kvíz. Pro zájemce bude připravena mapka zámeckého parku s vyznačením vzácných dřevin a nákresy, jak vypadal zámecký park v různých historických obdobích.

K akci Brány památek dokořán se letos poprvé připojí i nově otevřené Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického. Zde můžete zhlédnout stálou expozici, výstavu obrazů a keramiky Františka a Jana Vančurových, nebo se zúčastnit komentovaných prohlídek se Štěpánkem Netolickým.

Komentované prohlídky je možné navštívit také v Divadle J. K. Tyla. Krásná dáma v historickém kostýmu vás seznámí se zajímavostmi z historie i současnosti divadla, zavede vás do prostor veřejných, ale i šaten, technického zázemí, jeviště a zákulisí. Zároveň bude ve foyer divadla po celý den zpřístupněna výstava obrazů a kostýmních návrhů Miloslava Kocmicha a výstava literárních prací soutěže o rožmberské legendě Třeboň vypráví... Příběh hlavy, která byla vyhlášena v rámci akce Rozsévání Třeboně poetické.

Po několikaleté odmlce se letos otevřou i brány na dvorky historických domů v centru města. Všechny otevřené dvorky domů budou zřetelně označeny a v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí si budete moci vyzvednout mapičku, která vám jejich hledání usnadní. Nabízí se vám tak jedinečná možnost podívat se na Třeboň z neobvyklého úhlu a perspektivy. Krásným výhledem na město můžete také svou pouť za otevřenými branami zakončit, vystoupáte-li na radniční věž, která vás navíc mile překvapí svou květinovou výzdobou.

Touto akcí se město Třeboň připojuje k ostatním členským městům Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, aby společně během měsíce dubna oslavily Mezinárodní den památek a historických sídel, který letos připadá na 19.4.2016.

Více o památkách:

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Brány památek dokořán 2016 , id: 10401 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 29.12.2015
Autor: Marie Košinová