Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Přírodní rezervace a památky v CHKO Třeboňsko

Na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko se nachází celkem 35 přírodních rezervací a památek, které chrání nejcennější lokality Třeboňska. Jednotlivé rezervace zahrnují nejrůznější ekosystémy, jako jsou například rašeliniště, rašelinné louky a lesy, rybníky, vodní toky a lužní lesy.

Z těchto 35 nejcennějších části Třeboňska je 5 v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace (NPR), dále zde existuje 3 národní přírodní památky (NPP), 20 přírodních rezervací (PR) a 7 přírodních památek (PP).

Národní přírodní rezervace – CHKO Třeboňsko

V rámci CHKO Třeboňsko je vyhlášeno celkem 5 národní přírodních rezervací, ve kterých se zachovaly zcela mimořádné přírodní hodnoty. Národní přírodní rezervace Červené blato a Žofinka zahrnují území s cennými přechodovými rašeliništi. Rezervaci Červené blato můžete navštívit díky stejnojmenné naučné stezce.

Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý patří mezi mezinárodně významné lokality z hlediska výskytu vodního ptactva. Další národní přírodní rezervace, Stará řeka, se nachází v oblasti původního toku Lužnice s četnými tůněmi a slepými rameny. Vzácné luční rašelině s početnými prameništi na břehu rybníka Horusický je chráněno v rámci Národní přírodní rezervace Ruda.

Vybrané přírodní rezervace a – CHKO Třeboňsko

K dalším významným rezervacím na Třeboňsku patří například Přírodní rezervace Dračice, která se nachází na části toku stejnojmenné říčky. Na jejích březích přebývá například ledňáček říční či vydra říční. Přírodní rezervace Meandry Lužnice zahrnuje cenné území s přirozeným meandrujícím tokem Lužnice a říční nivou.

Další přírodní rezervace a památky na Třeboňsku

Informace o dalších přírodních rezervacích a památkách

Galerie
rozbalit galerii
Komentáře
Celkem 1 komentář, poslední přidán 01.07. 2017 18:01

Mgr Hana Žundálková 01.07. 2017 18:01 Odpovědět
Letos koncem srpna pojedu do lázní Třeboň na léčení a už se moc těším na chráněnou oblast. Nikdy jsem zde nebyla. jsem botanička a milovnice přírody.Děkuji za cenné fotografie, je zde krásně.Zdravím. Hana Žundálková, Hořice v P.

Konec výpisu článku Přírodní rezervace a památky v CHKO Třeboňsko, id: 6178 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 16.03.2009
Autor: Marie Košinová