Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Horní Stropnice

Obec Horní Stropnice se nachází 30 km jižně od Třeboně. Je již mimo oblast Třeboňska, ale přesto stojí ona i okolí za návštěvu.

Horní Stropnice (původně jen Stropnice, něm. Strobnitz) se nachází asi 12 km jihovýchodně od města Trhové Sviny v okrese České Budějovice. Nedaleko se nachází hraniční přechod Šejby-Harbach pro pěší a cyklisty.

Historie

První zmínka o místě jsou již z roku 1185. Už kolem roku 1302 byla Stropnice městysem či městečkem, tj. osadou s právem trhu. Původně byl každý týden dobytčí a ve svátek Nanebevstoupení Páně výroční trh, což Stropnici potvrdil roku 1607 císař Rudolf II. Tuto výsadu roku 1848 potvrdil i císař Ferdinand I. spolu s dalšími výročními trhy dne 5. února a 6. listopadu.

Majitelé Stropnice se střídali, až konečně roku 1359 celá Stropnice přešla do rukou Rožmberků. Po smrti Petra Voka z Rožmberka (1611) zdědili Stropnici společně s novohradským panstvím Švamberkové a v rámci pobělohorských konfiskací přešla roku 1620 do vlastnictví císařského generála Karla Bonaventury Buquoye. Po zániku feudálního zřízení se Horní Stropnice stala roku 1849 samostatnou obcí.

Úpadek nastal po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce, ale přesto si Horní Stropnice udržela postavení střediska celé přilehlé oblasti a zůstala výchozím bodem na cestě do Novohradských hor.

Kostel svatého Mikuláše

Vzhledem k předpokládané době vzniku osídlení na přelomu 12. a 13. století můžeme usuzovat, že se jednalo o malé románské feudální sídlo (tvrz) s vlastnickým kostelem, který zde stojí dodnes. Je to kostel sv. Mikuláše, jediná církevní románská stavba z tohoto období, která se zachovala na území jižně od Českých Budějovic.

Roku 1486 byla obec i s kostelem vypálena. Tento požár tvoří mezník ve stavebním vývoji kostela. Původně byl vystavěn ve slohu románském, což je nejlépe vidět na věži. Když však shořel i strop nad lodí, byl lodní prostor zaklenut ve slohu gotickém ve tvaru trojlodí a ve stejném slohu byl vystavěn i presbytář, stará sakristie a hodinová věž nad západním vchodem (později upravena).Tento komplex byl později doplněn už jen předsíní před jižním vchodem ve slohu renesančním a ve slohu barokním novou sakristií a otevřenou kaplí mezi jižním vchodem s opěrným pilířem. Duchovní správu svěřil pan Jindřich z Rožmberka roku 1286 cisterciákům z Vyššího Brodu, kteří ji zastávali až do roku 1945. Hřbitov byl původně kolem kostela až do roku 1801. Mariánská socha na náměstí byla postavena roku 1765.

Hlavní oltář je práce mnichů z Vyššího Brodu z roku 1649. Na obraze se sv. Mikuláš klaní P. Marii s Dítětem. V pozadí dva andělé drží biskupskou berlu a misku s jablky. Po stěnách jsou sochy dvou světců z řádu cisterciáků. Nahoře je obraz Nejsvětější Trojice se sochami sv. Víta a sv. Václava. Oltář je ukončen archandělem Michaelem. V průběhu 90. let minulého století prošel kostel celkovou rekonstrukcí, čímž se znovu stal krásnou dominantou východní části stropnického náměstí.

Horní Stropnice dnes

K dnešní obci Horní Stropnice přináleží řada osad a míst, z nichž jmenujme alespoň bývalé rožmberské lázně, dnes letovisko – Hojná Voda a blízko ní nový Zvon setkávání na Hojné Vodě, poutní místo Dobrá Voda s prameny skutečně dobré vody a výpravnou stavbou kostela Panny Marie Dobré Rady ve stylu tzv. přírodního baroka XVIII.století, starobylé Svébohy s renesanční tvrzí opředenou milostnou historií rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a nakonec nejstarší lesní přírodní rezervace ve střední Evropě, založené již v roce 1838 – Žofínský a Hojnovodský prales v Novohradských horách.

Okolím Stropnicka Vás bezpečně provede kromě řady turistických cest také historicko naučná cyklostezka „Pamětí Novohradska“. Ojedinělým jevem v nejbližším okolí je národní přírodní památka Tereziino (Terčino) údolí.

U obce je pro veřejnost otevřena letní Plovárna Horní Stropnice.

Horní Stropnice má 21 místních částí, z nichž nejvýznamnější co se týče zájmů turistů a poutníků je Dobrá Voda..


Vznik: 1185
Rozloha: 7997 ha
Počet obyvatel: 1545
Pošta:  373 35 Horní Stropnice
Www: www.horni-stropnice.cz

Galerie
rozbalit galerii
Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Horní Stropnice, id: 10048 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 1.12.2015
Autor: Marie Košinová