Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Klášter Augustiniánů - Borovany

Klášter Augustiniánů v Borovanech je jedním z prvních, které v Čechách vznikly v pohusitských válkách.

Klášter i s kostelem Navštívení Panny Marie byl založen roku 1455. Pozdně gotické klenby a ostění jsou patrné při prohlídce kostela a křížové chodby dodnes. V 18. století byl objekt přestavěn barokně; honosná pozdně barokní prelatura je z let 1760–70. Velmi cenná je také tzv. Škapulířová kaple z roku 1746.

V r. 1785 byl klášter zrušen a prelatura upravena Schwarzenberky na zámek.

Dnes bývalé klášterní objekty dominují borovanskému Žižkovu náměstí a jsou nově opravené. V areálu kláštera sídlí Infocentrum Města Borovany, které v areálu umožňuje prohlídky a organizuje zde řadu kulturních a společenských akcí.

V křížové chodbě se síťovými klenbami je lapidárium barokních soch. Hlavní sál zdobí rokokové nástěnné malby. Součástí kláštera je dnes farní kostel Navštívení P. Marie s věží a presbytářem z 18. stol.

Jdi na rozšířený aktuální článek o klášteru Borovany.

Galerie
rozbalit galerii
Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Klášter Augustiniánů - Borovany, id: 5301 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 1.06.2014
Autor: Marie Košinová