Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Noc kostelů 2014 na Třeboňsku

Noc kostelů 2014Na úvod pozdrav u příležitosti Noci kostelů, který zasílá našim návštěvníkům vídeňský arcibiskup Christoph Kardinal Schönborn:

Právě ve Vídni vznikla před deseti lety myšlenka Noci kostelů – Lange Nacht der Kirchen, která se během čtyř let rozšířila do celého Rakouska, o rok později překročila hranice do České republiky, později také na Slovensko a do Estonska.

„Pojďte a uvidíte,“ říká Ježíš na začátku Janova evangelia. Těmito slovy bychom mohli popsat základní myšlenku Noci kostelů …

Pátek 23. května – Noc kostelů 2014

Motto Noci kostelů 2014: „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ Gn 1,14

Noc kostelů v Třeboni

Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí

 • 18:00 Mše svatá a májová pobožnost
 • 19:00 Zahájení, uvítání P. Davidem Henzlem
 • 19:05 Hudba na úvod: varhany (J. Zábranský)
 • 19:15 Křesťanská hudba a poezie (Dětský farní sbor)
 • 19:30 Výklad historie kostela (P. David Henzl)
 • 19:30 – 20:30 Program pro děti ve farním sále
 • 20:00 Varhanní koncert
 • 20:15 Program dle volby, osobní prostor
  • Prohlídky kostela, křížové chodby, rajské zahrady, varhan a chóru, věže a věžních hodin
  • Návštěva sakristie: výstava bohoslužebných předmětů a ornátů
  • Promítání fotografií ze života farnosti
 • 21:15 Literárně-hudební pásmo (Petrovy klíče)
 • 21:45 Varhanní skladba
 • 21:50 Závěrečné požehnání, hudba (flétnový kvartet Rozeta)
 • 22:00 Závěr, dárek pro každého
 • Jdi na podrobný program

Husova kaple

 • 17.30 Musica per flauti dolci
  • hudba pro zobcové flétny z období baroka – Učinkují žáci ZUŠ v Třeboni a členové komorního souboru Servi Musicae Sacrae
 • 18.30 zahájení výstavy obrazů Ralfa Mošta
 • 18.45 vyprávění o stavbě kostela a bleskový průřez 90 let ECM v Třeboni
 • 19.00 Křesťanské písně a poezie
 • 19.30 Výstava Biblí
 • 19.45 Z vězení ke svobodě (vyprávění o cestě z vězení k novému životu)
 • 20.10 Modlitba trochu jinak  – aneb Zeď nářků
 • 20.30 film „Mobil“ aneb jakou cenu jsme ochotni zaplatit za pohodlnější život
 • 21.30 rozhovor k filmu a další program

Noc kostelů v Chlumu u Třeboně

Kostel nanebevzetí Panny Marie

 • 19:00 Vyzvánění zvonů
 • 19:05 Mgr. Jiří Vácha: Zapomenutý lesk chrámových tkanin
 • 20:00 Nestát s rukama v kapse – Vystoupení klavírního virtuosa Sergeye Perepeliatnyka, proložené texty P. Mgr. Orko Váchy Ph.D.
 • 22:00 Eucharistická adorace
 • 22:30 Závěr
 • Jdi na podrobný program Noci

Noc kostelů v Majdaléně

Kostel sv. Máří Magdalény

 • 18:30 – 19:00 Představení dětí ZŠ Majdalena o sv. Anežce české princezně

Noc kostelů ve Stráži nad Nežárkou

Kostel sv. Petra a Pavla

 • 16:00 – 19:00
 • Celému odpolednímu a podvečernímu programu předchází divadelní představení pro školní děti v 10.00 u kostela.
 • 16.00 výtvarná dílna na faře
 • 18.00 Příběhy a písně pěveckého sboru YMCA-Jakoubek v kostele

Noc kostelů v Suchdole nad Lužnicí

Kostel sv. Mikuláše
(možnost poznat kostel a zamyslet se nad příběhy)

 • 19.00 zahájení (vyzvánění zvonů + hudební vystoupení)
 • 19.10 historie kostela + prohlídka kostela včetně věže, kůru a oratoře
 • 20.00 zastavení se sv. Mikulášem – právě jemu je zasvěcen náš kostel, a proto bude možnost se o něm dozvědět více
 • 20:30 čtení k zamyšlení prokládané hudbou
 • Tento blok se bude od 21.00 opakovat.
 • Přibližně ve 23.00 zakončíme Bavorskými litaniemi k Panně Marii.
 
 • Doprovodný program během celého večera:
  • ukázka sakrálních předmětů
  • možnost napsat prosbu, za kterou se budou modlit sestřičky
  • program pro děti
  • hudební doprovod
  • ochutnávka čerstvého medu

Oficiální stránky: www.nockostelu.cz

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Noc kostelů 2014 na Třeboňsku, id: 9135 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 16.05.2014
Autor: Marie Košinová