Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Noc kostelů 2014 v třeboňském kostele

Třeboň – kostelPozvánka do Třeboně na návštěvu děkanského kostela zasvěcenému Panně Marii Královně a svatého Jiljí u příležitosti již tradiční Noci kostelů, která bude v roce 2014 v

pátek 23. května

Program vlastní Noci kostelů začíná po večerní mši svaté, tj. v 19 hodin.

Noc kostelů Třeboň – program 2014

 • 18:00 Mše svatá, májová pobožnost, Loretánské litanie
 • 19:00 Zahájení Noci kostelů
  • Uvítání P. Davidem Henzlem, administrátorem farnosti
 • 19:05 Hudba na úvod
  • Trubka, varhany (P. Bílek, J. Zábranský)
 • 19:15 Křesťanská hudba a poezie
  • Učinkují děti a mládež z farnosti
 • 19:30 Výklad historie kostela v podání P. Davida Henzla
 • 19:30 – 20:30 Program pro děti ve farním sále
 • 20:00 Varhanní koncert
 • 20:15 Program dle volby
  • Prohlídky s průvodcem kostela, křížové chodby a rajské zahrady, varhan a chóru, věže a věžních hodin
  • Návštěva sakristie; výstava bohoslužebných předmětů a ornátů
  • Promítání fotografií ze života farnosti
  • Osobní prostor
 • 21:15 Literárně-hudební pásmo
  • Hudba prokládaná čtením z Bible (Petrovy klíče)
 • 21:45 Varhanní skladba
 • 21:50 Závěrečné požehnání, hudba (flétnový kvartet Rozeta)
 • 22:00 Závěr, dárek pro každého

Navštivte Noc kostelů 2014 na Třeboňsku

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Noc kostelů 2014 v třeboňském kostele , id: 9298 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 15.05.2014