Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Rybník Nový lipnický - Podřezaný

Východně od vesnice Lipnice, která leží 10 kilometrů jižně od Třeboně se nachází dva rybníky příbuzného názvu:

  • Starý lipnický (18 ha) a
  • Nový lipnický, zvaný Podřezaný nebo také Podřezanský (68 ha).

Oba rybníky nechal postavit na počátku 16. stoleté augustiniánský klášter, které v té době patřila i vesnice Lipnice. Původně zde byl jeden rybník Lipnický a klášter na něm nechal vybudovat mlýn. Vznikl však spor, že vodou z mlýna je vytápěna Zlatá stoka, a spor vyvrcholil tím, že třeboňský hejtman přikázal mlýn zdemolovat - podřezat (mlýn byl ze dřeva), a odtud vznikl název Podřezaný.

Místní si však vytvořili jinou legendu: prý byl v rybníce kdosi podřezán, a voda je nyní zabarvena jeho krví.

Tento Nový lipnický rybník (Podřezaný) má nezvykle hnědou barvu, protože je rybník rašelinového typu, do kterého přitéká hnědá voda z nedaleké přírodní rezervace Červené Blato.

Rybník Podřezaný je chovným rybníkem Rybářství Třeboň, který je ale také rybníkem rekreačním, zvláště podél břehů v severní části rybníka je řada rekreačních chat a chalup.

Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Rybník Nový lipnický - Podřezaný, id: 11034 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 14.03.2017
Autor: Marie Košinová