Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Živočichové Třeboňska - obratlovci

Třeboňsko se vyznačuje značnou pestrostí biotopů, a to především biotopů mokřadních a lesních. Pro zdejší přírodu je charakteristická druhová bohatost obratlovců vázaných právě na tyto dva ekosystémy. Díky rozsáhlé síti rybníků, kanálů a močálů patří k dominantním druhům Třeboňska především vodní ptáci a ptáci vázaní na mokřady.

Ohrožené druhy ryb na Třeboňsku

V čistých úsecích řeky Lužnice a jejích slepých ramenech či v podhorské říčce Dračici se vyskytují vzácné druhy ryb. K těmto ohroženým druhům patří například lipan podhorní, sekavec písečný, mřenka mramorovaná anebo piskoř pruhovaný. Na Třeboňsku dosud přežívá i ohrožený druh z třídy kruhoústých – mihule potoční.

Obojživelníci Třeboňska

Díky značnému počtu vodních ekosystémů se na Třeboňsku vyskytuje poměrně velké množství obojživelníků. Celkem zde bylo zaznamenáno 12 druhů. K nejcennějším ohroženým druhům patří ropucha krátkonohá, čolek velký a kuňka ohnivá.

Plazi na Třeboňsku

Protože Třeboňsko je relativně vlhká oblast s rozsáhlými vodními plochami, druhová pestrot plazů je zde poněkud nižší. Vyskytuje se zde celkem 6 druhů plazů, jejichž výskyt je běžný i v jiných částech České republiky, včetně jedovaté zmije obecné. K nejohroženějším druhům oblasti patří užovka hladká.

Třeboňsko – ráj vodních ptáků

Obrovské množství rybníků, umělé kanály a další vlhká stanoviště tvoří z Třeboňska významnou lokalitu pro vodní ptáky nejen na území České republiky, ale i v rámci střední Evropy. Celkem zde bylo zaznamenáno 182 druhů hnízdících ptáků. Vodní plochy Třeboňska však slouží i dalším druhům jako zimoviště případně jako zastávka při migraci.

K nejtypičtějším řádům oblasti patří brodiví (volavka popelavá, volavka v bílá, čáp bílý, čáp černý, kvakoš noční). Známým a často diskutovaný je výskyt kormorána velkého, z řádu veslonohých, který na Třeboňsku hnízdí od roku 1983. V současnosti jsou jeho stavy regulovány. Třeboňská pánev se také může chlubit výskytem vzácného druhu dravce – orla mořského. Jeho populace se pohybuje v počtu okolo 10 párů.

Savci v CHKO Třeboňsko

CHKO Třeboňsko se vyskytuje přibližně 50 druhů savců, kteří jsou běžní i v dalších částech České republiky. Díky rozsáhlým klidným lesním plochám a poměrně nízké hustotě osídlení se zde vyskytují početné skupiny zejména větších druhů savců. Třeboňsko je také známé výskytem stabilní populace ohrožené vydry říční.

Zdroj: V textu byly použity informace z webových stránek Správy CHKO Třeboňsko – www.trebonsko.ochranaprirody.cz

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Živočichové Třeboňska - obratlovci, id: 6176 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 16.03.2009