Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Noc kostelů 2015 v kostele P. M. Královny a sv. Jiljí

Noc kostelů 2015Pozvánka do Třeboně na návštěvu děkanského kostela Panny Marie Královny a svatého Jiljí u příležitosti již tradiční celonárodní Noci kostelů 2015, která bude letos v pátek 29. května.

Program vlastní Noci kostelů začíná po večerní mši svaté, tj. v 18:30 hodin.

Program Noci kostelů – pátek 29. 5. 2015

Program v kostele:

 • 17.30 Mše svatá a májová pobožnost; s varhany (Jan Zabranský)
 • 18.30 Famfáry (Žesťové trio Radka Matouška)
 • 18.40 Zahájení duchovním správcem farnosti P. Davidem Henzlem
 • 18.45 Hudba na úvod (varhany, trubky)
 • 19.00 Výklad historie kostela (P. ThLic. David Henzl)
 • 19.20 Literárně-hudební pásmo (flétnový kvartet Rozeta, Pavel Barnáš, a další)
 • 20.00 – 21.00 Program dle volby, prohlídky s průvodcem.
  • Prohlídka kostela, křížové chodby, rajské zahrady, chóru a varhan, věže a věžních hodin, sakristie a bohoslužebných předmětů a ornátů.
  • Adorace.
  • Osobní prostor.
 • 21.00 PRAGUE CELLO QUARTET – o souboru
 • 21.30 Chvíle pro poezii, hudbu, zamyšlení
 • 21.50 Varhanní skladba
 • 22.00 Závěrečné požehnání, Slovo na cestu

Program v prostorách kláštera:

 • Křížová chodba: výstavy (od 15.5.) Světelné lampy Tomáš Paul
 • Farní sál: miniprogram pro děti
 • Farní sál velký: promítání fotografií ze života třeboňské farnosti
 • Nová adorační kaple: možnost soukromé adorace

Třeboň – kostel

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Noc kostelů 2015 v kostele P. M. Královny a sv. Jiljí , id: 9934 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 18.05.2015
Autor: Marie Košinová