Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Noc kostelů 2015

Noc kostelů 2015 V roce 2015 bude Noc kostelů v pátek 29. května 2015.

Noc kostelů 2015

Motto:
„Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“
Ž 139,12

Kostely na Třeboňsku spojí hudba

Zajímavostí letošní Noci kostelů je hudební propojení kostelů spravovaných římskokatolickou farností Třeboň. Soubor Prague Cello Quartet o Noci tyto kostely navštíví a vystoupí v tomto pořadí:

 • České Velenice 18:00
 • Suchdol n. l. 19:00
 • Chlum u Třeboně 20:00
 • Třeboň 21:00

Tato vystoupení jistě obohatí program kostelů, a lze je také brát jako pozvání na samostatný koncert PCG v třeboňském kostele o den později v sobotu 30.

Noc kostelů v Třeboni

Kostel P. Marie Královny a sv. Jiljí

 • 17.30 Mše svatá a májová pobožnost; s varhany (J. Zabranský)
 • 18.30 Famfáry (Žesťové trio R. Matouška)
 • 18.40 Zahájení duchovním správcem farnosti P. Davidem Henzlem
 • 18.45 Hudba na úvod (varhany, trubky)
 • 19.00 Výklad historie kostela (P. ThLic. David Henzl)
 • 19.20 Literárně-hudební pásmo (Rozeta, P. Barnáš, a další)
 • 20.00 – 21.00 Program dle volby, prohlídky s průvodcem.
 • 21.00 PRAGUE CELLO QUARTET – o souboru
 • 21.30 Chvíle pro poezii, hudbu, zamyšlení
 • 21.50 Varhanní skladba
 • 22.00 Závěrečné požehnání, Slovo na cestu
 

Husova kaple, Seifertova 449

 • 18:00 Přednáška o historii Třeboně se zaměřením na květen 1945 doprovázena promítáním dobových fofografií a výstavou (historička PhDr. J. Psíková a pa J. Fanta)
 • 19:30 Pásmo písní a křesťanských chval (Luděk a Šárka Losovi ze skupiny Terebint)
 • Svědectví nevidomé ženy o cestě ze světla do tmy a zase zpátky

Noc kostelů v Chlumu u Třeboně

Kostel Nanebevzetí P. Marie

Noc kostelů v Lomnici nad Lužnicí

Kostel sv. Jana Křtitele

Noc kostelů v Suchdole n. Lužnicí

Kostel sv. Mikuláše

 • 19:00 Noc kostelů zahájí v 19.00 koncert Prague Cello Quartet.
 • Poté čtení k zamyšlení prokládané hudbou.
 • Během celého večera:
  • prohlídka kostela včetně oratoře, kůru a věže
  • informace o historii kostela
  • ukázka sakrálních předmětů
  • možnost zapálit svíčku a napsat prosby
  • program pro děti
  • hudební doprovod
 • 22:00 zakončíme Bavorskými litaniemi k Panně Marii, které je zasvěcen měsíc květen

Noc kostelů v Borovanech

Kostel Navštívení Panny Marie

 • 18:30 Slavnostní vyzvánění a uvítání návštěvníků
 • 18:35 Koncert chrámového sboru
 • 19:35 Možnost prohlídky kostela a kláštera
 • 20:00 Přednáška o nově zrestaurovaných oltářích
 • 20:20 Komentovaná prohlídka oltářů
 • 20:30 Varhanní koncert
 • 21:00 Zakončení programu a rozloučení s návštěvníky

Informace k Noci kostelů 2015 budeme postupně doplňovat.

Oficiální stránky akce: www.nockostelu.cz

VEŠKERÉ AKCE NOCI KOSTELŮ JSOU ZDARMA.

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Noc kostelů 2015, id: 9430 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 25.05.2015
Autor: Marie Košinová