Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Mikuláš Rutard z Malešova

Mikuláš Rutard z Malešova
(? – po 1576)


Pocházel z vladycké rodiny od Kutné Hory. Jeho učitelem byl Štěpánek Netolický. Mikuláš Rutard stavěl své rybníky převážně na Chlumecku. Prvním je Kanclíř, s jehož výstavbou začal po roce 1540. Podobně jako Štěpánek Netolický řešil zásobování vodou již existujících rybníků a také rybníků připravovaných. V tomto případě byla zdrojem vody říčka Hostice (Koštěnický potok), která protékala Kanclířem, a dále meandrovala nevyužitelnými bažinami k Lužnici. Rutard se rozhodl k razantnímu vodohospodářskému zásahu. Přeložil řečiště Hostice jižním směrem a zaústil asi o 3 km výše proti proudu Lužnice. Tím si otevřel možnost k vybudování dalších rybníků na pravém břehu toku (Kukla malá, Kukla velká, Vizír) a současně mohl říčku využít na stupni Kosky.
Význačnou Rutardovou rybniční stavbou důležitou pro svou retenční funkci na povodí Hostice byla stavba rybníka Staňkovského zvaného původně Soused. Unikátní Chlumeckou soustavu rybníků, která je dodnes ozdobou celého Třeboňska, dokončil Rutard na konci padesátých let 16. století výstavbou rybníku Hejtman.


Zdroj: Soukup a David

Komentáře
Celkem 1 komentář, poslední přidán 15.03. 2012 02:16

VS 15.03. 2012 02:16 Odpovědět
Rutard byl ženat s Johanou Švíkovou z Lukonos, v roce 1522 působil jako úředník v Dačicích, měl 3 dcery Annu – příslušnici krumlov. fraucimoru, poté provdanou Rútovou, Dorotu a Apolenu. 3/3 1569 sepsal závěť (kšaft), vdova Johana zdědila dům v Třeboni a zemřela někdy před 1/3 1598.

Konec výpisu článku Mikuláš Rutard z Malešova , id: 5308 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 1.06.2005