Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Charakteristika oblasti Třeboňsko

Vítejte na Serveru Trebonsko.cz

 

 Malebná krajina Třeboňska s unikátní sítí rybníků, rozlehlými borovými lesy, vzácnými rašeliništi, historickým městem Třeboň a zachovalou vesnickou architekturou patří mezi nejkrásnější oblasti jižních Čech. Díky mimořádně cenným přírodním lokalitám byla na podstatné části Třeboňské pánve vyhlášena CHKO Třeboňsko, která je současně i biosférickou rezervací. Třeboňsko nabízí velké množství významných kulturních a technických památek, o jejichž hodnotě mimo jiné svědčí kandidatura Třeboňského rybníkářského dědictví do světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Krajina Třeboňska

Vyvážená krajina Třeboňska s důmyslnou sítí rybníků a umělých kanálů je výsledkem citlivých krajinářských zásahů do původních přírodních podmínek. Najdeme zde mnoho míst, kde se lidské zásahy do krajiny neprojevovaly ničivě, ale jsou naopak příkladem rovnováhy mezi lidskou činností a přírodou. Přestože lidé přetvářeli místní krajinu po mnoho století, zachovaly se zde původní biotopy i mnoho původních druhů rostlin a živočichů.

Třeboňsko – centrum českého rybníkářství

Třeboňsko se svými 460 rybníky je tradičním centrem českého rybníkářství. Historie rybníkářství na Třeboňsku je úzce spjatá s rodem Rožmberků, kteří zde působili ve 14. až 17. století. Za jejich podpory byla postavena podstatná část současné třeboňské rybniční soustavy včetně nejznámější vodních děl, jako jsou například rybníky Svět a Rožmberk či umělý kanál Zlatá stoka. Tyto a další významné památky Třeboňska, které jsou spjaty s dlouhodobou tradicí rybníkářství, byly navrženy k zápisu do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO pod názvem Třeboňské rybníkářské dědictví.

Historické památky Třeboňska

Přirozeným centrem Třeboňska je historické město Třeboň, kde najdete také nejvýznamnější památky oblasti v čele se Zámkem Třeboň a malebným historickým náměstím. Mnoho zajímavých církevních památek, zámků anebo muzeí najdete však i mimo město Třeboň. Malebnou krajinu Třeboňska doplňují půvabné vesnice a vesničky se zachovalou lidovou architekturou, z nichž některé jsou chráněny formou vesnických památkových zón (např. Kojákovice, Bošilec, Ponědřážka, Pístina).

Příroda Třeboňska

Třeboňská příroda se vyznačuje přítomností mnoha cenných biotopů, ať už jde o rašeliniště s výskytem vzácných druhů rostlin a bezobratlých živočichů, rozsáhlé lesní porosty či rybníky, které často nahradily původní mokřadní biotopy. Cenné přírodní hodnoty Třeboňska jsou chráněny nejen na národní úrovni (CHKO Třeboňsko), ale i mezinárodně (Biosférická rezervace UNESCO, Ramsarská konvence o ochraně mokřadů, Natura 2000).

Hranice Třeboňska

Hranice popisované oblasti vymezují zhruba tato místa: České Velenice – Jakule – Trhové Sviny – Borovany – Lišov – Dolní Slověnice – Bošilec – Veselí nad Lužnicí – Zlukov – Doňov – Kardašova Řečice – Ratiboř – Plavsko – Stráž nad Nežárkou – Libořezy – konec vzdutí Staňkovského rybníka – státní hranice s Rakouskem až po České Velenice.

Od roku 1979 je značná část území Třeboňska (700 km2) vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí.

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Charakteristika oblasti Třeboňsko, id: 5282 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 22.03.2009
Autor: Marie Košinová